Anayasa Mahkemesi 2023’te yaklaşık 110 bin başvuruyu sonuçlandırdı

23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2023’e kadar olan dönemde, Yüksek Mahkeme’ye yapılan başvuruların yüzde 83.6’sı karşılandı ve bekleyen dosya sayısı 95,043 oldu.

Sonuçlandırılan başvuruların 395,309’u kabul edilemez olarak değerlendirildi, 72,560’ında en az bir hak ihlali tespit edildi, 13,498’i idari retle sonuçlandı, 2,011’i diğer nedenlerle ve 1,333’ünde hak ihlali olmadığına karar verildi. En az bir hak ihlali bulunan 72,560 başvurudan 35,527’si 2022’de verildi ve bu durum yüzde 48.8 oranında kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi’nin bir veya daha fazla hak ihlali bulduğu toplam 73,700 karardan 56,443’ü makul sürede yargılama, 4,240’ı adil yargılanma, 4,238’i mülkiyet, 4,131’i ifade özgürlüğü ihlalleri ve diğer hak ihlalleri kararları izledi.

Yüksek Mahkeme’ye en çok bireysel başvuru 2022’de 109,779 ile yapıldı, 2023’te ise bu sayı 108,816 oldu.

BİREYSEL BAŞVURU HAKKI NEDİR?

Bireysel başvuru hakkı, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında, kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla herkesin başvurabileceği bir hak arama yoludur. Bu hakkın kullanımı, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 45. maddesi ila 51. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bireysel başvuru hakkı, 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başvurular, belirli şartlara uygun biçimde ve bireysel başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir